Forvaltningsservice_logo

Våra medarbetare

Vår viktigaste tillgång

Utbildning

Utbildning och kompetens

All vår personal har en gedigen erfarenhet av branschen. Gröna lyftet steg 1-3. Samtliga innehar relevant utbildning, är trädgårdsutbildade, innehar förarbevis, motorsågskörkort och fullbordad Arbete-kurs-på-väg 1-2.  

Kunskap och profession

På ett proffsigt sätt och med kunskap och erfarenhet utför vi arbeten som ökar såväl trädgårdens växtförmåga som dess prakt och skönhet. Det ger ofta en ökad trivsel i trädgårds- och utemiljöer.

Försäkring

Försäkring och kollektivavtal

Självklart är vi ansvarsförsäkrade hos Moderna försäkringar. Vi har ett kollektivt hängavtal med fackförbundet SEKO.

Din trygghet vårt ansvar

Alla medarbetare bär GPS sändare med realtidsspårning för att förbättra logistiken och öka tryggheten och säkerheten för alla parter. All personal bär varselkläder med företagsnamn på. Det finns alltid en arbetsledare på plats. Alla pratar svenska.

Legitimation och ID

ID-kort och legitimation

All vår personal bär synlig identifikation ID06 AB som är en standard för ID-kort som skall användas av personer som vistas på byggarbetsplatser.

Närvaroredovisning

Syftet med legitimationsplikt och närvaroredovisning är att förebygga svartarbete och ekonomisk brottslighet, försvåra för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen och att skapa tryggare arbetsplatser för alla parter.