Våra priser

 
  • Priser på trädgårdsarbete, före RUT är 410:- per timma. 
  • Maskinell snöröjning, vänligen begär offert 
  • Maskinell sandsopning, vänligen begär offert
 
Alla priser är exklusive moms.
 
RUT-avdrag gäller för alla trädgårdstjänster.
Rut-avdraget GÄLLER ENDAST privatpersoner